Üye Sözleşmesi

1. Taraflar

İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Zeka Danışmanlık ve www.zekadanismanlik.com internet (web) sitesinde faaliyetlerini yürüten Ankara Ticaret Sicili nezdinde 401411sicil numarası ile kayıtlı,  İkbahar Mahallesi Doğukent Caddesi 737 E Mühye Vadi Konutları D Blok Kat 8 No:76 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Zeka Danışmanlık ile diğer tarafta www.zekadanismanlik.com internet sitesine, IOS veya Android tabanlı Zeka Danışmanlık uygulamasına ve Zeka Danışmanlık Üyelik programına (Kısaca “www.zekadanismanlik.com” olarak anılacaktır) üye olan kişi (Kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Zeka Danışmanlık’ın sahibi olduğu i. Zeka Danışmanlık üyelik programı, ii. internet sitesi www.zekadanismanlik.com ve iii. IOS ve Android tabanlı Zeka Danışmanlık uygulamaları ve içindeki Zeka Danışmanlık üyelik programı üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma amacıyla Üye olan kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.zekadanismanlik.com internet sitesine üye olurken verdiği her türlü kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde güncelleyeceğini, Zeka Danışmanlık’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Zeka Danışmanlık tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk münhasıran Üye’ye ait olduğu gibi üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Zeka Danışmanlık’a karşı ileri sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, Zeka Danışmanlık’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

3.3. Üye www.zekadanismanlik.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.zekadanismanlik.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, başkalarına ait kişisel bilgilerle birden fazla üyelik yaparak ürünler için konulmuş kişi başına alışveriş limitlerini aşan toplu alım yapılması yüzünden başka üyelerin alışveriş imkânından men edilmesi vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksine bir durumun tespiti halinde Zeka Danışmanlık tek taraflı olarak üyeliği silme hakkına sahiptir. 

3.5. www.zekadanismanlik.com web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Zeka Danışmanlık ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Zeka Danışmanlık’ın, üyenin web sitesi üzerinde beyan edeceğifikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Zeka Danışmanlık, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Zeka Danışmanlık’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Zeka Danışmanlık’ın Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Zeka Danışmanlık’ın her zaman ve tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Zeka Danışmanlık’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.zekadanismanlik.com uzantılı internet sitesi üzerinde yer alan her türlü yazılım ve tasarımlar, yazılı ve görsel içerikler, yazılım ve donanımlar münhasıran Zeka Danışmanlık’ın mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürün sahiplerinin ticari markaları da fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye bu bilgileri kullanamaz, değiştiremez, kopyalamak sureti ile kullanıma konu edemez. Zeka Danışmanlık’ın Üye’ye karşı, işbu sözleşme hükmüne uyulmamasından dolayı uğradığı/uğrayacağı zarara ilişkin tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.11. Zeka Danışmanlık tarafından www.zekadanismanlik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Zeka Danışmanlık, üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, portalın kullanımını kolaylaştırmak, üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak  amacıyla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. Zeka Danışmanlık, Üye’nin www.zekadanismanlik.com uzantılı internet alışveriş portalı üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, Zeka Danışmanlık’ın bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu kabul ve beyan eder. Kişisel verinin toplanmasına ve işlenmesine yönelik daha detaylı bilgi için “Kişisel Verinin Toplanması ve İşlenmesine Yönelik Ön Bilgilendirme”yi okuyunuz.

3.12. Zeka Danışmanlık, üyenin kişisel bilgilerini ve web sitesi üzerinde yaptığı işlemlerle ilgili sair bilgileri yasal bir zorunluluk olarak ilgili makamlar tarafından istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Zeka Danışmanlık’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Zeka Danışmanlık ve www.zekadanismanlik.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Üye, Zeka Danışmanlık’in bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

3.13. www.zekadanismanlik.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.zekadanismanlik.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek

tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

3.14. Zeka Danışmanlık, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti kısmen ya da tamamen değiştirme, askıya alma ya da sona erdirme veya  www.zekadanismanlik.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Zeka Danışmanlık, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Zeka Danışmanlık’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir kesin delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. www.zekadanismanlik.com alışveriş portalına üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında Zeka Danışmanlık tarafından kendisine, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda kendisine SMS, MMS, e-posta veya dokuman gönderilmesine, bilgisayarında ve Zeka Danışmanlık uygulamasını indirdiyse cep telefonunda push bilgilendirme mesajları çıkmasına, telefon ile arama yapılmasına peşinen izin verdiğini beyan ve kabul eder. Zeka Danışmanlık, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine veya bilgilendirme SMS, MMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacağını ve bu işlemlere muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

3.18. Üye aksini yazılı olarak Zeka Danışmanlık’a bildirmediği sürece Zeka Danışmanlık’ın kendisi ile internet, telefon, SMS, MMS, vb üyelik işlemleri esnasında beyan ettiği iletişim kanallarını kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.19. Üye, www.zekadanismanlik.com portalına üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla ve üyeye daha iyi hizmet verebilmek için Zeka Danışmanlık tarafından toplanmasına, Zeka Danışmanlık tarafından, Zeka Danışmanlık adına bu verileri işleyen firmalar veya Zeka Danışmanlık’in iştirakleri, bayi veya franchise’leri veya altyapı sağlayıcıları tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına, Üye’ye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, istatistik analizler gibi amaçlarla işlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara

uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve Zeka Danışmanlık’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Daha detaylı izin bilgisi için “Ticari elektronik ileti onayı”nı okuyunuz.

3.20. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse ve/veya üyeliğini iptal etmek isterse bu talebini [email protected] e-posta adresine yazılı olarak iletebilir. Üye, Zeka Danışmanlık tarafından kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca kendisi ile iletişime geçilmesine engel olunmasını 0312 365 75 75 numaralı telefondan ve İkbahar Mahallesi Doğukent Caddesi 737 E Mühye Vadi Konutları D Blok Kat 8 No:76 Çankaya/ANKARA adresinden talep etme hakkına sahiptir.

3.21. Üye, Zeka Danışmanlık ve/veya bağlı grup şirketleri tarafından satışa sunulan hizmet ve ürünler hakkında sosyal medyada ve kamuya açık ortamlarda hakaret, karalama ve/veya ticari ve şahsi itibara zarar verici biçimde söylemlerde bulunmamayı, bu meyanda hukuka ve işbu sözleşmeye aykırı olarak yayınlar yapmamayı beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde Zeka Danışmanlık ve ortaklarına verdiği doğrudan ve/veya dolaylı zararı karşılamak zorunda kalacaktır. Üye aldığı hizmete ilişkin herhangi bir sorun ya da talebi var ise bunu öncelikle Zeka Danışmanlık ile yazılı olarak paylaşacak ve çözüm yolları aranacaktır.

3.22. Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üye’nin en az 10 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak üyeliğini iptal etmesi veya Zeka Danışmanlık tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Zeka Danışmanlık, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. 

Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktive ve süreçlerinin işletilebilmesi, Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları, Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürün modellerinin oluşturulması, bu ürün ve hizmetlere yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,

Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması Zeka Danışmanlık adına veri işleyen yahut Zeka Danışmanlık sürecinin herhangi bir safhasında Zeka Danışmanlık’a destek veren üçüncü kişi firma(lar), İnternet Siteleri ve mağaza ziyaretleri, Zeka Danışmanlık üyelik işlemleri, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız, Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız, Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı Pazar araştırması şirketleri ve trafik yahut müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar Zeka Danışmanlık’ın anlaşmalı olduğu, Zeka Danışmanlık’ın dağıtıcısı olduğu ürünlerin satıldığı pazar yerleri Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler, Zeka Danışmanlık ve Zeka Danışmanlık’ın satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler ağında yer alan ve sizden bu konuda açık rıza almış olan çözüm ve iş ortakları İleride olması halinde Zeka Danışmanlık’ın bayi ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı Zeka Danışmanlık’ın hakim ortağının diğer iştirakleri Şirket’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren şirketler,  Zeka Danışmanlık adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik / müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmenyasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren)  firma/firmalar, 

Zeka Danışmanlık’nin bayi ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı

Alt yapı sağlayıcılarına, hizmet alınan lojistik, çağrı merkezi ve danışman vb. gibi çözüm ortaklarına ve bu alanda hizmet veren firmalar, Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medya kanallarına ve bunların sahibi olan firmalar, Zeka Danışmanlık’ın anlaşmalı olduğu ve Zeka Danışmanlık’ın dağıtıcısı olduğu ürünlerin satıldığı pazar yerleri Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına, Telefon, elektronik arama makineleri ile iletişime geçilmesi Bilgisayarda push bilgilendirme mesajı çıkması SMS ve MMS ile iletişime geçilmesi E-posta kanalı ile irtibata geçilmesi Ziyaret ettiğim diğer sitelerde veya sosyal mecra site ve uygulamaları üzerinden Criteo, Google Reklamları gibi reklam mecraları üzerinden reklam gösterimlerinin yapılması